Steelworks_Specific expertise_Cranes_Crane projects

Een dringende oproep van het verre oosten

Ontwerp en fabricage van een testlasthouder
Leestijd
4 minuten

Heel wat investeringsprojecten in Zuidoost-Azië hangen tot op zekere hoogte nog steeds af van Europese knowhow. Ulrich Beck en Jan Olhöft van Siemens bevestigen: “Voor sommige meer uitdagende taken is het niet ongewoon dat we geen betrouwbare partners vinden op de lokale markt. Dan zoeken we Europese partners om ons te helpen.” Recent ontwikkelde en fabriceerde TCS voor Siemens Energy een speciale lasthouder voor het testen van een 500 ton hijstoestel.

Siemens is een wereldleider in het ontwikkelen van state-of-the-art elektriciteitsproductie, -distributie en beheerssystemen. Als dusdanig is het ook zeer actief in Zuidoost-Azië, vooral voor de bouw van gasgestookte centrales om te voldoen aan de toenemende vraag naar stroom. Een cruciaal aspect in deze projecten is het selecteren, kwalificeren en contracteren van bekwame onderaannemers. “Gezien de strikte planning die we moeten naleven, verkiezen we meestal te werken met lokale aannemers om transporttijden te vermijden. Het voordeel is ook dat ze vertrouwd zijn met lokale veiligheidsrichtlijnen en erkende instanties,” zegt Jan Olhöft. “Gezien de hoge eisen inzake kwaliteit, kost, leveringstermijn en technische specificaties lukt dit niet altijd en zijn er dus gevallen waarin de lokale markt niet in staat is om aan de vooropgestelde eisen te voldoen. Dan betrekken we onze Europese partners erbij.”

 

Geen routinezaak

Helaas gebeurt het ook dat lacunes in de lokale leveranciersmarkt pas tijdens het lopende project aan het licht komen. “Soms blijkt dat de lokale leveranciers niet tijdig en aan een redelijke kost aan onze vraag kunnen voldoen. Dan moeten we snel handelen.”

Een voorbeeld was het ontwerp en de productie van een testlasthouder die gebruikt moest worden tijdens de oplevering en ingebruikstelling van twee elektriciteitscentrales in Zuidoost-Azië. Ulrich Beck legt uit: “Tijdens de inbedrijfstelling moet de loopkraan in de turbinehal getest worden met behulp van een lasthouder die speciaal gemaakt is om betonnen blokken met een totaalgewicht van 500 ton te hijsen en te transporteren. De technische eisen en veiligheidsvereisten zijn in dit geval heel hoog, gezien de grote krachten die dergelijke zware lasten meebrengen. De lasthouder moet daarom ontworpen en gefabriceerd worden conform de strengste specificaties van internationale normen zoals EN 13155, EN 3834-2, EN ISO 5817 (grade B), EN 10164, EN ISO 13920 en EN ISO 8501. Het is zeker geen routinewerk.” (zie ook ‘Eisen voor de testlasthouder’).

Ze hadden maar drie of vier weken voor de fabricage, net in het midden van de jaarlijkse rush voor het bouwverlof

Belofte nagekomen

Aanvankelijk claimden enkele lokale constructeurs dat ze zo’n lasthouder konden maken, maar dat bleek uiteindelijk toch niet het geval. Ulrich Beck: “Toen we de activiteiten begonnen te plannen, lieten die bedrijven weten dat ze niet over de nodige expertise beschikten om die lasthouder te ontwerpen. Daarom hebben we snel naar TCS in België gebeld met de vraag om het te ontwerpen en engineeren. Later hebben we ook vastgesteld dat geen enkele lokale firma de nodige certificaten bezat om het stuk te fabriceren. Dan hebben we opnieuw bij TCS aangeklopt met de opdracht het uit te voeren.

Maar er was dus geen tijd te verliezen. “Bedenk het feit dat er zes tot acht weken nodig zijn om het toestel van Europa naar Zuidoost-Azië te transporteren,” zegt Olhöft. “Aangezien de tests gepland waren vanaf november 2014 vroegen we TCS om eind juni te verschepen. Dat gaf hen slechts vier weken voor de fabricage, net in de jaarlijkse rush voor het bouwverlof. Gelukkig wisten we van vorige opdrachten dat ze ons niet zouden teleurstellen. Ook nu hebben ze zich aan hun belofte gehouden.”

Eisen voor de lasthouder

Het ontwerp en de constructie van de testlasthouder bracht enkele specifieke uitdagingen mee:

  • De structuur van zo’n lasthouder moet statisch gedetermineerd zijn terwijl het aan de vier hoekpunten gehesen wordt.
  • Het moet kunnen gehesen worden met een ramshoornhaak, met haakafmetingen gaande van 40 tot 100mm.
  • Laden van lasten moet gemakkelijk en veilig kunnen gebeuren.
  • Het werktuig moet transporteerbaar zijn, dus moet het ontmanteld kunnen worden. Vandaar de keuze voor een oplossing met bouten. Er kwam heel wat engineering bij kijken om de massieve taps van 200 tot 400mm diameter te bevestigen zonder te moeten lassen.
  • De structuur moest ontworpen en berekend worden voor gebruik van low-grade staal (S235) en low-grade bouten (4.6), gezien de houder aanvankelijk zou gemaakt worden in Zuidoost-Azië, waar betere staalsoorten niet gemakkelijk te vinden zijn.

 

Steelworks_Specific expertise_Cranes_Crane Projects_Siemens

Specificaties

  • 10.25m x 6.6m x 8.0m stalen testlasthouder om gewichten op te stapelen.
  • Eigengewicht is 51,5 ton, inclusief twee hijsogen van Ø120mm en drie van Ø96mm.
  • Nuttige laadcapaciteit is 500 ton. Elk oog van Ø120mm heeft een capaciteit van 333 ton, elk oog van Ø96mm een capaciteit van 178 ton.
  • Betonblokken van 2m x 6m met een gewicht van 20 ton elk worden gebruikt als testlasten.
  • Maximale configuratie: 5 lagen van elk 5 blokken.

Geïnspireerd door dit verhaal?