Cranes_Cranes services_Renory

Een nieuw leven voor ‘opa’

Oude hijstoestellen upgraden naar huidige normen
Leestijd
4 minuten

Revamping van hijstoestellen is een groeiende business. Bedrijfsleiders zijn er zich vandaag beter van bewust dat zelfs heel oude portaal- of loopkranen mits een gepaste upgrade functioneel evenwaardig kunnen zijn aan nieuwe toestellen. Er is wel een belangrijke voorwaarde: een proactief en flexibel onderhouds- en servicebedrijf.

De afgelopen jaren is het bijna de norm geworden om nieuwe kranen op te volgen met een continu programma voor levensduurverlenging. Maar dat is nog niet het geval voor kranen van 30 jaar oud en meer. Veel van die ‘antieke’ kranen zijn onderhouden en aangepast op een ad-hoc-basis met nadruk op correctief onderhoud en conformiteit met de recentste veiligheidsnormen. Aspecten zoals betrouwbaarheid, gebruiksgemak en prestatieniveau op lange termijn worden vaak minder opgevolgd. Toch zijn sommige van die oude kranen nog bedrijfskritisch, dus is het verstandig om er voldoende aandacht aan te schenken en ze tijdig up te graden om de levensduur te verlengen. Enkele revampingprojecten die TCS recent uitvoerde illustreren dat.

 

Meer dan alleen problemen oplossen

Verschillende upgrades en verbeteringen werden uitgevoerd op twee porttaalkranen van Renory, de uitbater van de overslaghaven van Luik. Beide kranen waren in gebruik sinds de jaren 1980 maar recent doken enkele problemen op, zegt directeur Patrick Van Geneugden: “Onze eerste kraan liep niet vlot meer over de rails en onze tweede kraan maakte bij gebruik een krijsend geluid. In het kader van het onderhoud heeft TCS die zaken van naderbij bekeken. Daarbij stelden ze vast dat de rail van de eerste kraan lichtjes doorgezakt was en dat de trolleyrails van de tweede kraan volledig versleten waren. Ze waarschuwden ons dat beide problemen tot structurele schade aan de kranen konden leiden. Daarom beslisten we onmiddellijk in te grijpen.”

De doorgezakte rail werd weggenomen om de funderingen te kunnen versterken en egaliseren. Daarna werd de rail teruggeplaatst en mooi uitgelijnd. De trolleyrails van de tweede kraan werden vervangen door nieuwe. Tegelijk werd een plan opgesteld om beide kranen te moderniseren. De elektrische componenten en bekabeling worden binnenkort vervangen en er wordt ledverlichting geïnstalleerd om de veiligheid en het gebruiksgemak te verbeteren. “Zo zullen onze kranen weer even veilig, performant en betrouwbaar zijn als nieuwe kranen,” besluit Van Geneugden.

Cranes_Crane Services_Renory

Zorgen wegnemen

Een ietwat verschillend verhaal was er in het waterzuiveringsstation van Aquafin in Deurne, waar de elektrische bekabeling van een loopkraan uit de jaren 1980 volledig versleten was door de jarenlange blootstelling aan corrosieve atmosfeer met methaan en waterstofsulfide. Onderhoudsmanager George Peters legt uit: “De kraan wordt gebruikt tijdens de jaarlijkse bedrijfsstilstand en is dan kritisch voor ons om onderhoudswerken uit te voeren. Maar we werden ongerust over de betrouwbaarheid, zeker over de staat van de elektrische bekabeling, die de afgelopen jaren al enkele pannes heeft veroorzaakt. Na het laatste incident hebben we een prijsaanvraag uitgeschreven. TCS maakte het beste voorstel. Ze overtuigden ons dat ze de bekabeling konden vervangen voor de cruciale bedrijfsstilstandsperiode én tegelijk de bijhorende elektrische componenten upgraden. Die belofte hebben ze gehouden. Het is geruststellend om te weten dat onze oude machine nu betrouwbaarder is dan ooit.”

Cranes_Crane Services_Aquafin

Er werd een plan gemaakt om onze oude kranen up te graden naar de huidige normen voor veiligheid, betrouwbaarheid en performance

Zelfs in moeilijke omstandigheden

Ook bij titaniumdioxideproducent Kronos Europe in de haven van Gent werden interventies uitgevoerd. Drie productiekranen uit de jaren 1980 vertoonden tekenen van ernstige slijtage. Analyse toonde aan dat een van de kranen volledig vervangen moest worden maar dat de overige twee nog lang dienst konden doen na een gepaste upgrade. Projectmanager Filip Roelandt legt uit: “De structuur van de kranen was in goede staat maar sommige componenten moesten vervangen worden. Belangrijk is wel dat TCS bijkomende aanpassingen voorstelde om de technologie naar huidige standaarden te brengen, het onderhoud en de toegang tot kritische componenten te vergemakkelijken en probleemdetectie te vereenvoudigen. Meer zelfs, TCS was de enige firma die deze opdracht wilde en kon uitvoeren. Andere firma’s wilden zich niet engageren omwille van de moeilijke omstandigheden voor installatie en de beperkte maneuvreerruimte.”

Cranes_Crane Services_Kronos

Geïnspireerd door dit verhaal?